Users who own this game also own:

Dark Cloud
Dark Cloud
RPG Maker II
RPG Maker II
Growlanser II: The Sense of Justice
Growlanser II: The Sense of Justice
Juuni Kokuki: Guren no Shirube, Koujin no Michi
Juuni Kokuki: Guren no Shirube, Koujin no Michi
Kamen Rider Blade
Kamen Rider Blade