Users who own this game also own:

BeatMania IIDX 15: DJ Troopers
BeatMania IIDX 15: DJ Troopers
BeatMania IIDX 3rd Style
BeatMania IIDX 3rd Style
BeatMania IIDX 7th Style
BeatMania IIDX 7th Style
BeatMania IIDX 12: Happy Sky
BeatMania IIDX 12: Happy Sky
Bujingai: The Forsaken City
Bujingai: The Forsaken City

Users who love this game also love:

The Witcher 2: Assassins of Kings
The Witcher 2: Assassins of Kings
Syndicate
Syndicate
Oddworld: Abe's Oddysee
Oddworld: Abe's Oddysee
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Anachronox
Anachronox