Game Box Shots

Machi-ing Maker (JP)
JP 09/27/01
MetropolisMania (US)
US 10/03/02
MetropolisMania (EU)
EU 11/08/02
Simple 2000 Series Vol. 39: Boku no Machi Zukuri: Machi-ing Maker++ (JP)
JP 11/06/03

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.