Users who own this game also own:

Ys: The Ark of Napishtim
Ys: The Ark of Napishtim
Chaos Legion
Chaos Legion
Breath of Fire: Dragon Quarter
Breath of Fire: Dragon Quarter
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
Sakura Taisen: Atsuki Chishio Ni
Sakura Taisen: Atsuki Chishio Ni