Users who own this game also own:

Oni
Oni
Maximo: Ghosts to Glory
Maximo: Ghosts to Glory
Shadow Hearts
Shadow Hearts
Okage: Shadow King
Okage: Shadow King
Stuntman
Stuntman