Users who own this game also own:

Final Fantasy XII
Final Fantasy XII
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Final Fantasy X-2
Final Fantasy X-2
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES

Users who love this game also love:

Kingdom Hearts II
Kingdom Hearts II
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
Shin Megami Tensei: Persona 4
Shin Megami Tensei: Persona 4
Shadow of the Colossus
Shadow of the Colossus
Devil May Cry 3: Dante's Awakening
Devil May Cry 3: Dante's Awakening