Users Playing this game are also playing:

Sakura Taisen Monogatari: Mysterious Paris
Sakura Taisen Monogatari: Mysterious Paris
Sega Ages 2500 Series Vol. 5: Golden Axe
Sega Ages 2500 Series Vol. 5: Golden Axe
SD Gundam G Generation Seed
SD Gundam G Generation Seed
Samurai Western
Samurai Western
PachiPara 12: Ooumi to Natsu no Omoide
PachiPara 12: Ooumi to Natsu no Omoide

Users who own this game also own:

Shadow of the Colossus
Shadow of the Colossus
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Resident Evil 4
Resident Evil 4
Blood Will Tell
Blood Will Tell
Sega Ages 2500 Series Vol. 3: Fantasy Zone
Sega Ages 2500 Series Vol. 3: Fantasy Zone