Users who own this game also own:

Ephemeral Fantasia
Ephemeral Fantasia
Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und Bose
Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und Bose
Chaos Wars
Chaos Wars
Disgaea: Hour of Darkness
Disgaea: Hour of Darkness
Odin Sphere
Odin Sphere