Game Box Shots

Taiko no Tatsujin: Doki! Shinkyoku Darake no Haru Matsuri (JP)
JP 03/27/03

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.