Users who own this game also own:

Grand Theft Auto III
Grand Theft Auto III
Grand Theft Auto: San Andreas
Grand Theft Auto: San Andreas
Grand Theft Auto: Vice City
Grand Theft Auto: Vice City
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Final Fantasy X-2
Final Fantasy X-2

Users who love this game also love:

Super Mario World
Super Mario World
Super Mario 64
Super Mario 64
Mario Kart DS
Mario Kart DS
Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version