Users who own this game also own:

Shine: Kotoba o Tsumuide
Shine: Kotoba o Tsumuide
Fox Junction
Fox Junction
Wedding Peach: Doki Doki Oironaoshi
Wedding Peach: Doki Doki Oironaoshi
CosmoWarrior Zero
CosmoWarrior Zero
Rhapsody: A Musical Adventure
Rhapsody: A Musical Adventure

Users who love this game also love:

Ridge Racer
Ridge Racer
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
The Goonies
The Goonies
Ace Combat 2
Ace Combat 2
Resident Evil 2
Resident Evil 2