Game Box Shot

Bujingai Swordmaster (EU, 02/18/05)

Bujingai Swordmaster Box Front
Bujingai Swordmaster Box Back
Bujingai Swordmaster Box Spine

Contributions

Box shots for this game contributed by odino.

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.