Game Box Shots

Bujingai (JP)
JP 12/25/03
Bujingai: The Forsaken City (US)
US 07/25/04
Bujingai Swordmaster (EU)
EU 02/18/05

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.