Users who own this game also own:

Gran Turismo 4
Gran Turismo 4
Grand Theft Auto: San Andreas
Grand Theft Auto: San Andreas
LEGO Star Wars II: The Original Trilogy
LEGO Star Wars II: The Original Trilogy
Gran Turismo 3: A-Spec
Gran Turismo 3: A-Spec
God of War II
God of War II

Users who love this game also love:

Rygar: The Legendary Adventure
Rygar: The Legendary Adventure
Crisis Beat
Crisis Beat
Gear Senshi Dendoh
Gear Senshi Dendoh
Hokuto no Ken: Seiki Matsukyu Seishi Densetsu
Hokuto no Ken: Seiki Matsukyu Seishi Densetsu
The Quest for Aladdin's Treasure
The Quest for Aladdin's Treasure