Users who own this game also own:

Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII

Users who love this game also love:

Burnout Revenge
Burnout Revenge
Yakuza 3
Yakuza 3
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Gran Turismo 3: A-Spec
Gran Turismo 3: A-Spec
Black
Black