Users who own this game also own:

Dragon Warrior VII
Dragon Warrior VII
Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und Bose
Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und Bose
Breath of Fire III
Breath of Fire III
Suikoden Tactics
Suikoden Tactics
Legend of Legaia
Legend of Legaia