Users who own this game also own:

FIFA 99
FIFA 99
Eko no Kids: Taga Tame Hi Kane Ha Naru
Eko no Kids: Taga Tame Hi Kane Ha Naru
Tokimeki Memorial 2 Taisen Puzzle-dama
Tokimeki Memorial 2 Taisen Puzzle-dama
Hakui Byakui Sei Renai Shoukougun RE: Theray
Hakui Byakui Sei Renai Shoukougun RE: Theray
Twinkle Star Sprites
Twinkle Star Sprites