Users who own this game also own:

Ring of Red
Ring of Red
Spectral Force Chronicle
Spectral Force Chronicle
Sakura Taisen Monogatari: Mysterious Paris
Sakura Taisen Monogatari: Mysterious Paris
Disgaea: Hour of Darkness
Disgaea: Hour of Darkness
Tokimeki Memorial: Forever With You
Tokimeki Memorial: Forever With You

Users who love this game also love:

LEGO Star Wars
LEGO Star Wars
Midnight
Midnight
Freecell
Freecell
The Legend of Zelda: Link's Awakening
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Kemono Dash!
Kemono Dash!