Game Box Shots

Dance: UK XL Party (EU)
EU 09/30/05
Dance: UK XL Party (w/USB Dance Mat) (EU)
EU 09/30/05

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.