Game Box Shots

Saru Eye Toy Oosawagi: Wakki Waki Game Tenkomori!! (Chinese Version) (AS)
AS 08/04/04
Saru Eye Toy Oosawagi: Wakki Waki Game Tenkomori!! (JP)
JP 08/05/04
Saru Eye Toy Oosawagi: Wakki Waki Game Tenkomori!! (w/ Eyetoy) (JP)
JP 08/05/04
Saru Eye Toy Oosawagi: Wakki Waki Game Tenkomori!! (KO)
KO 11/11/04
EyeToy: Monkey Mania (EU)
EU 03/18/05

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.