Users who own this game also own:

Sakura Taisen: Denmaku Club 2
Sakura Taisen: Denmaku Club 2
Time Stalkers
Time Stalkers
Gunbird 2
Gunbird 2
Puyo Pop
Puyo Pop
Super Magnetic Neo
Super Magnetic Neo