Users who own this game also own:

Gran Turismo 3: A-Spec
Gran Turismo 3: A-Spec
Grand Theft Auto: San Andreas
Grand Theft Auto: San Andreas
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
Final Fantasy X
Final Fantasy X

Users who love this game also love:

Panzer Dragoon
Panzer Dragoon
Umihara Kawase
Umihara Kawase
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Tetris
Tetris
DreamWorks Kung Fu Panda
DreamWorks Kung Fu Panda