Users who own this game also own:

Covert Command
Covert Command
Comix Zone
Comix Zone
Hard Knock High
Hard Knock High
Kikou Souhei Armodyne
Kikou Souhei Armodyne
Castlevania: The Dracula X Chronicles
Castlevania: The Dracula X Chronicles

Users who love this game also love:

Grim Fandango
Grim Fandango
Metal Slug 3
Metal Slug 3
Aliens Versus Predator
Aliens Versus Predator
Burning Rangers
Burning Rangers
Crazy Taxi
Crazy Taxi