Users who own this game also own:

Final Fantasy XII
Final Fantasy XII
Tales of Legendia
Tales of Legendia
Wild Arms 3
Wild Arms 3
Atelier Iris 2: The Azoth of Destiny
Atelier Iris 2: The Azoth of Destiny
Atelier Iris: Eternal Mana
Atelier Iris: Eternal Mana

Users who love this game also love:

Blue Dragon
Blue Dragon
Eagle Flight
Eagle Flight
007: Quantum of Solace
007: Quantum of Solace
Star Wolves
Star Wolves
Powerdrome
Powerdrome