Users who own this game also own:

Ryu-Koku
Ryu-Koku
Disney/Pixar Ratatouille
Disney/Pixar Ratatouille
Triangle Again 2
Triangle Again 2
She, the Ultimate Weapon
She, the Ultimate Weapon
Otometeki Koi Kakumei * Love Revo
Otometeki Koi Kakumei * Love Revo

Users who love this game also love:

The Lord of the Rings: The Return of the King
The Lord of the Rings: The Return of the King
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
ATV Fever
ATV Fever
Mario Tennis
Mario Tennis
Yukyu Kumikyoku All Star Project
Yukyu Kumikyoku All Star Project