Users who own this game also own:

Gran Turismo 4
Gran Turismo 4
Grand Theft Auto: Vice City
Grand Theft Auto: Vice City
God of War
God of War
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII
Tomb Raider: Legend
Tomb Raider: Legend

Users who love this game also love:

Koukou Nyuushideru Jun: Rekishi Nendai Anki Point 240
Koukou Nyuushideru Jun: Rekishi Nendai Anki Point 240
War of the Lance
War of the Lance
Fahrenheit 451
Fahrenheit 451
Star Wars: The Arcade Game
Star Wars: The Arcade Game
Beamrider
Beamrider