Users who own this game also own:

Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Tales of Rebirth
Tales of Rebirth
Tekken 5
Tekken 5

Users who love this game also love:

Yoshi's Island: Super Mario Advance 3
Yoshi's Island: Super Mario Advance 3
Chrono Trigger
Chrono Trigger
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
Super Mario World
Super Mario World
Mega Man Zero
Mega Man Zero