Users who own this game also own:

Urban Reign
Urban Reign
Ehrgeiz
Ehrgeiz
Tekken 5
Tekken 5
Yakuza
Yakuza
Tekken Tag Tournament
Tekken Tag Tournament

Users who love this game also love:

SoulCalibur III
SoulCalibur III
SoulCalibur II
SoulCalibur II
Shodai Nekketsu Kouha Kunio-Kun
Shodai Nekketsu Kouha Kunio-Kun
Fist of the North Star: Ken's Rage
Fist of the North Star: Ken's Rage
JSRF: Jet Set Radio Future
JSRF: Jet Set Radio Future