Users who own this game also own:

Gran Turismo 2
Gran Turismo 2
Pokemon LeafGreen Version
Pokemon LeafGreen Version
Drakengard 2
Drakengard 2
Dynasty Warriors: Gundam 2
Dynasty Warriors: Gundam 2
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version

Users who love this game also love:

Super Chase H.Q.
Super Chase H.Q.
Balloon Pop
Balloon Pop
Arnold Palmer Tournament Golf
Arnold Palmer Tournament Golf
Monster Hunter Tri
Monster Hunter Tri
Hardball '94
Hardball '94