Users who own this game also own:

Suzuki Super-bikes II: Riding Challenge
Suzuki Super-bikes II: Riding Challenge
Super Shanghai 2005
Super Shanghai 2005
Virtua Fighter: 10th Anniversary
Virtua Fighter: 10th Anniversary
NBA 06
NBA 06
Tiger Woods PGA Tour 06
Tiger Woods PGA Tour 06