Users who own this game also own:

Eternal Poison
Eternal Poison
Kanon
Kanon
Ring of Red
Ring of Red
Tokimeki Memorial: Forever With You
Tokimeki Memorial: Forever With You
Lunar: Silver Star Harmony
Lunar: Silver Star Harmony

Users who love this game also love:

Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX