Users who own this game also own:

Kanon
Kanon
Eternal Poison
Eternal Poison
Ring of Red
Ring of Red
Kirby's Return to Dream Land
Kirby's Return to Dream Land
Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und Bose
Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und Bose

Users who love this game also love:

Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Secret of Mana
Secret of Mana