Users who own this game also own:

Yellow Brick Road
Yellow Brick Road
Evolution
Evolution
Puyo Puyo 2
Puyo Puyo 2
Popful Mail
Popful Mail
Madou Monogatari I
Madou Monogatari I