Game Box Shots

Singstar '80s (w/Microphones) (EU)
EU 11/04/05
Singstar '80s (EU)
EU 2005

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.