Users who own this game also own:

Castlevania: Circle of the Moon
Castlevania: Circle of the Moon
Castlevania: Aria of Sorrow
Castlevania: Aria of Sorrow
Castlevania: The Dracula X Chronicles
Castlevania: The Dracula X Chronicles
Castlevania
Castlevania
Castlevania: Lament of Innocence
Castlevania: Lament of Innocence

Users who love this game also love:

Project Justice
Project Justice
Salary Man Champ: Tatakau Salary Man
Salary Man Champ: Tatakau Salary Man
Barcode World
Barcode World
Magical Pop'n
Magical Pop'n
Sougou Kakutougi: Astral Bout 2 - The Total Fighters
Sougou Kakutougi: Astral Bout 2 - The Total Fighters