Users who own this game also own:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Atelier Iris: Eternal Mana
Atelier Iris: Eternal Mana
Breath of Fire III
Breath of Fire III
Tales of the Abyss
Tales of the Abyss
Growlanser: Heritage of War
Growlanser: Heritage of War