Game Box Shots

Machi-ing Maker 2: Zoku Boku no Machi Zukuri (JP)
JP 07/13/06
MetropolisMania 2 (US)
US 08/28/07
MetropolisMania 2 (EU)
EU 2008

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.