Users who own this game also own:

Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts II
Kingdom Hearts II
Grand Theft Auto: Vice City
Grand Theft Auto: Vice City
God of War
God of War
Grand Theft Auto III
Grand Theft Auto III

Users who love this game also love:

Guitar Hero World Tour
Guitar Hero World Tour
Over the Hedge
Over the Hedge
Cars Mater-National Championship
Cars Mater-National Championship
We Ski
We Ski
Disney's Extreme Skate Adventure
Disney's Extreme Skate Adventure