Users who own this game also own:

Eternal Poison
Eternal Poison
Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und Bose
Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und Bose
Ring of Red
Ring of Red
R-Type Final
R-Type Final
Wizard's Harmony
Wizard's Harmony

Users who love this game also love:

Kessen II
Kessen II
Sakura Taisen V Episode 0: Kouya no Samurai Musume
Sakura Taisen V Episode 0: Kouya no Samurai Musume
P.T.O. IV: Pacific Theater of Operations
P.T.O. IV: Pacific Theater of Operations
DefCon 5
DefCon 5
SD Gundam G Generation Neo
SD Gundam G Generation Neo