Users who own this game also own:

Heroes of Might and Magic III
Heroes of Might and Magic III
Sim Theme Park
Sim Theme Park
ChuChu Rocket!
ChuChu Rocket!
Dune 2000
Dune 2000
Giants: Citizen Kabuto
Giants: Citizen Kabuto