Users who own this game also own:

Chaos Legion
Chaos Legion
Crash Nitro Kart
Crash Nitro Kart
Spider-Man 2
Spider-Man 2
Killzone
Killzone
Panzer Front Ausf.B
Panzer Front Ausf.B

Users who love this game also love:

Capcom vs. SNK 2 EO
Capcom vs. SNK 2 EO
Mega Man 3
Mega Man 3
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 10
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 10
The Legend of Zelda: Spirit Tracks
The Legend of Zelda: Spirit Tracks
Killer Instinct Gold
Killer Instinct Gold