Users who own this game also own:

Metroid: Zero Mission
Metroid: Zero Mission
Mario Golf: Toadstool Tour
Mario Golf: Toadstool Tour
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Paper Wars: Cannon Fodder
Paper Wars: Cannon Fodder

Users who love this game also love:

Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero
Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero
Dragon Buster II: Yami no Fuuin
Dragon Buster II: Yami no Fuuin
Reckless Racing Ultimate
Reckless Racing Ultimate
Castle Fantasia: Seima Taisen Renewal
Castle Fantasia: Seima Taisen Renewal
Art Style: BOXLIFE
Art Style: BOXLIFE