Users who own this game also own:

Crisis Core: Final Fantasy VII
Crisis Core: Final Fantasy VII
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Eternal Poison
Eternal Poison
Final Fantasy X-2
Final Fantasy X-2
Xenosaga Episode III: Also sprach Zarathustra
Xenosaga Episode III: Also sprach Zarathustra

Users who love this game also love:

Final Fantasy X
Final Fantasy X
Dynasty Warriors: Gundam 3
Dynasty Warriors: Gundam 3
Assassin's Creed: Revelations
Assassin's Creed: Revelations
DearS
DearS
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version