Users who own this game also own:

Gun.Smoke
Gun.Smoke
Super Mario Bros. / Duck Hunt
Super Mario Bros. / Duck Hunt
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Final Fantasy IV
Final Fantasy IV
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.

Users who love this game also love:

SimCity 4: Deluxe Edition
SimCity 4: Deluxe Edition
Pokemon Red Version
Pokemon Red Version
The Legend of Zelda: The Minish Cap
The Legend of Zelda: The Minish Cap
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
The Sims 2
The Sims 2