Users who own this game also own:

Crash Nitro Kart
Crash Nitro Kart
Grand Theft Auto: San Andreas
Grand Theft Auto: San Andreas
Need for Speed Carbon
Need for Speed Carbon
Tekken 4
Tekken 4
Crash: Mind Over Mutant
Crash: Mind Over Mutant

Users who love this game also love:

Mario Kart 7
Mario Kart 7
Army Men: Sarge's War
Army Men: Sarge's War
Petz: Dogz 2
Petz: Dogz 2
Mario Kart DS
Mario Kart DS
The Bible Game
The Bible Game