Users who own this game also own:

Crash Nitro Kart
Crash Nitro Kart
Grand Theft Auto: San Andreas
Grand Theft Auto: San Andreas
Tekken 4
Tekken 4
Mortal Kombat: Armageddon
Mortal Kombat: Armageddon
Need for Speed Carbon
Need for Speed Carbon

Users who love this game also love:

Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
The Chronicles of Narnia: Prince Caspian
The Chronicles of Narnia: Prince Caspian
Mario Kart 7
Mario Kart 7
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
Mario Kart DS
Mario Kart DS