Users who own this game also own:

Crash Nitro Kart
Crash Nitro Kart
Mortal Kombat: Armageddon
Mortal Kombat: Armageddon
Grand Theft Auto: San Andreas
Grand Theft Auto: San Andreas
Need for Speed Carbon
Need for Speed Carbon
Crash: Mind Over Mutant
Crash: Mind Over Mutant

Users who love this game also love:

Pokemon White Version
Pokemon White Version
Tomodachi Life
Tomodachi Life
Pokemon LeafGreen Version
Pokemon LeafGreen Version
The Bible Game
The Bible Game
Super Mario 3D Land
Super Mario 3D Land