Users who own this game also own:

Evolution
Evolution
Sakura Taisen Monogatari: Mysterious Paris
Sakura Taisen Monogatari: Mysterious Paris
Destiny of an Emperor
Destiny of an Emperor
Shadowgate (1987)
Shadowgate (1987)
Jack Bros.
Jack Bros.