Users who own this game also own:

Final Fantasy X-2
Final Fantasy X-2
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Grand Theft Auto III
Grand Theft Auto III

Users who love this game also love:

Disney/Pixar Ratatouille
Disney/Pixar Ratatouille
Backyard Sports Baseball 2007
Backyard Sports Baseball 2007
DS Dengeki Bunko: Iria no Sora, UFO no Natsu II
DS Dengeki Bunko: Iria no Sora, UFO no Natsu II
Charinko Hero
Charinko Hero
Crypt of the NecroDancer
Crypt of the NecroDancer