Users who own this game also own:

Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
SingStar Rocks!
SingStar Rocks!
God of War II
God of War II
SingStar Pop
SingStar Pop
SingStar Country
SingStar Country

Users who love this game also love:

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Pokemon Stadium
Pokemon Stadium
Endless Ocean
Endless Ocean
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie
NCIS
NCIS