Game Box Shots

Malicious (JP)
JP 10/27/10
Malicious (EU)
EU 02/08/12
Malicious (AU)
AU 02/08/12
Malicious (US)
US 07/24/12

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.