Users who own this game also own:

Nobunaga's Ambition: Sphere of Influence
Nobunaga's Ambition: Sphere of Influence
Nobunaga's Ambition: Iron Triangle
Nobunaga's Ambition: Iron Triangle
Dark Souls II
Dark Souls II
Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV
Suikoden
Suikoden

Users who love this game also love:

San Goku Shi 12
San Goku Shi 12
The Elder Scrolls V: Skyrim
The Elder Scrolls V: Skyrim
Tekken 6
Tekken 6
Prototype
Prototype
Dragon Age II
Dragon Age II